Tomaszek91

12 tekstów – auto­rem jest To­maszek91 . 

W cieniu nadziei można ok­ryć się przed żarem rzeczywistości. 

myśl • 11 stycznia 2016, 09:26

Wier­szem głod­nych nie nakarmisz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 grudnia 2015, 23:27

Zwy­cięstwa przy­noszą pres­tiż, ale to po­rażki dają nam doświadczenie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2015, 07:06

Nie dziękuj Bo­gu je­dynie za dob­ro które ot­rzy­mujesz, lecz także za to które wychodzi od Ciebie... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 listopada 2015, 17:37

W do­bie wszędo­byl­skiego ek­shi­bic­jo­niz­mu, skrom­ne ko­biety są jak złote gwiaz­dy na gra­nato­wym niebie... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 listopada 2015, 00:16

Nie ma brzyd­kich ko­biet! Są tyl­ko ta­kie, które za mało się uśmiechają... 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 18 listopada 2015, 15:38

Ludzki mózg przy­pomi­na pis­to­let. Pół-auto­mat, który pot­ra­fi się zaciąć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 listopada 2015, 00:28

Świat byłby lep­szy, gdy­by ludzie by­li poz­ba­wieni uczuć... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 listopada 2015, 20:09

Bądź Społeczeństwu, bar­dziej opłacal­ny żywy niż mar­twy - wte­dy zaw­sze Cię obroni... 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2015, 20:43

Ludzie ro­bią to co chcą. Ale to co chcą, jest nie za­leżne od nich... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2015, 11:49
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 stycznia 2016, 09:26Tomaszek91 do­dał no­wy tek­st W cieniu nadziei można [...]

27 grudnia 2015, 10:44Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Dogodzić najmądrzej­szym byłoby ab­surdem.  

27 grudnia 2015, 03:02Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st .  

27 grudnia 2015, 02:58Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Dogodzić najmądrzej­szym byłoby ab­surdem.  

27 grudnia 2015, 02:55Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Kiedy ra­nisz ludzi zas­ta­nawiasz [...]

25 grudnia 2015, 05:02Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Święta nie są po [...]

25 grudnia 2015, 04:58Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Wychowawca nie pot­ra­fi spra­wić, [...]

20 grudnia 2015, 20:33Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Nie up­raszczaj.  

19 grudnia 2015, 04:24Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Nie up­raszczaj.  

18 grudnia 2015, 21:46Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Nie up­raszczaj.